Kronika TJ Litohlavy z.s.

Kronika 001-020

 1961-06/1996

Kronika 161_180

 06/2004-01/2005

Kronika 021-040

 06/1996-09/2002

Kronika 181-200

 01/2005-06/2005

Kronika 041-060

 09/2002-01/2003

Kronika 201-208

 06/2005-06/2005

Kronika 061-080

 01/2003-05/2003

Kronika II. 01-20

 06/2005-10/2005

Kronika 081-100

 05/2003-09/2003

Kronika II. 21-40

 10/2005-06/2006

Kronika 101-120

 09/2003-01/2004

Kronika II. 41-60

 06/2006-04/2008

Kronika 121-140

 01/2004-06/2004

Kronika II. 61-80

 04/2008-10/2011

Kronika 141-160

 06/2004-06/2004

 

 

Vršíček není Petrov!

K dnešnímu dni máme kroniku komplet převedenou do elektronické podoby. Na 288-mi stranách se náš kronikář Pavel Kroutil snažil zmapovat dění minulé a právě probíhající v naší tělovýchovné jednotě. Jeho styl zaujme zajisté nejednoho příznivce národní házené. Nejen my, ale i naši soupeři mohou zavzpomínat na utkání, které jsme spolu sehráli. 
Možná by bylo dobré napsat několik řádek k osobě našeho kronikáře. S Pavlem Kroutilem jsem se potkal poprvé v zaměstnání, jelikož jsme pracovali u stejné firmy. Bylo dílem náhody, že Pavel přijal moje pozvání na mistrovské utkání se Sokolem Osek, které se nechvalně zapsalo do historie. Bylo to poprvé, kdy se Pavel setkal se sportem, který se jmenuje národní házená a to i na vzdory tomu, že pochází z Jihomoravské metropole, kde má náš sport bohatou tradici. Kamarádské prostředí v Litohlavech Pavlovi učarovalo a záhy začal pro naší tělovýchovnou jednotu pracovat v oblasti propagace a spolupráce s periodiky. Nápad zpracovat kroniku TJ Litohlavy byl jeho a muselo mu být jasné, že ho čeká hodně práce. Nejpracnější byly určitě začátky naší tělovýchovné jednoty, protože detailní materiál jsme mu poskytnout nemohli, a tak se jedná spíše o útržky a pár fotek, která se našli. Ostatně se v průběhu ještě několikrát k letům minulým v kronice vracel, to když se objevily nějaké starší fotografie. 
Každý, kdo si naší kroniku otevře, záhy pozná, že Pavel je brněnský patriot. Je to patrné nejen na jeho psaném projevu, ale i na ilustracích, které dotvářejí celkový ráz kroniky. Vždycky se toužil do města po hradem Špilberk vrátit a to se také jednou stalo. Vždy na nás apeloval, abychom v jeho díle pokračovali, ale uznejte sami. Pavel nasadil pomyslnou laťku tak vysoko, že pokračovat po něm by byla pro další kronikáře velká výzva. Mohli jsme si tedy dát inzerát do novin, že TJ Litohlavy hledají kronikáře, ale v dnešní době médií jsme se rozhodli pro webové stránky. 
Při poslední návštěvě Pavla u mne doma , jsem mu ukazoval naše stránky, a když jsem se zmínil, že máme již prvních čtyřicet stránek jeho kroniky na internetu, cítil jsem v jeho hlase dojetí. Neopomněl však dodat v jeho rodném brněnské dialektu "Ale Karlé Kronika je Kronika !! "
Na mnoha stránkách v naší kronice najdete citáty klasiků. Já zakončím svoje vyprávění úryvkem z naší kroniky, který nám po odhalí některá Pavlovo trápení a životní dilema.

 Děkujeme Pavle
Za TJ Litohlavy Karel Nekut